ARTIST ALEMAYEHOU GABREMEDHIN

PAINTER /SCULPTOR

Artist Alemayehou Gabremedhin explaining his art to Empreor Haile Sellassie of Ethiopia.

"Free at last " Iconic Painting by Artist Alemayehou Gabremedhin.

Artist Alemayehou Gabremedhin at UN stamp fundraising event.

Artist Alemayehou Gabremedhin explaining his art to Empreor Haile Sellassie of Ethiopia.

1/4